วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผ่นดินไหวคืออะไร

               แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลอดปล่อยพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างแม่นยำ นั่นคือ เราควรศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจากหลายประการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1 ความคิดเห็น:

  1. เพิ่มเอกสารอ้างอิง และ รายชื่อสมาชิก ได้มั้ยค่ะ

    ตอบลบ